Konstancin Jazz

Does Word Processing Belong In Music?

Does Word Processing Belong In Music?

 

Me Tarzan You Jane

Me Tarzan You Jane

BONUS: Four exercises in spamscript 1. Me Tarzan, you Jane me easygoing, you bogota me double, you operable me bifurcate, you mardi me minnie, you bernini me tier, you yucatan me cheap, …

 

PUNKT 22/11/2005

PUNKT 22/11/2005